Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. sprzedaż używanego samochodu służbowego Fiat Punto_IV postępowanie ZZK.WA.231.06.2021 2021-12-29 14:55 2022-01-17 11:00
2. Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody uzytkowej w lokalu przy ul. Górniczej 3/9 56/12/2021/DT 2021-12-28 10:29 2022-01-10 11:00
3. Zaprojektowanie i wykonanie, na podstawie sporządzonej dokumnetacji projektowej, robót polegajacych na wykonaniu przyłacza kanalizacji deszczowej, służącej do odprowadzenia wód opadowych z terenu wn etrza podwórzowego w obrębie ulic: Prusa, Poniatowskiego, Oleśnickiej, Żeromskiego 51/12/2021/DT 2021-12-13 10:17 2021-12-29 11:00
4. Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, położonego przy ul. Jedności Narodowej 153 we Wrocławiu (dz. nr 34, AM-11, obręb Plac Grunwaldzki) 55/12/2021/DT 2021-12-20 08:25 2021-12-28 10:00
5. Montaż instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tęczowej 48 we Wrocławiu. 54/12/2021/DT 2021-12-16 09:05 2021-12-20 10:00
6. sprzedaż używanego samochodu służbowego Fiat Punto_III postępowanie ZZK.WA.231.05.2021 2021-12-06 09:41 2021-12-17 11:00
7. Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, położonego przy ul. Jedności Narodowej 153 we Wrocławiu (dz. nr 34, AM-11, obręb Plac Grunwaldzki) 53/12/2021/DT 2021-12-10 14:56 2021-12-17 10:00
8. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę gminnych obiektów budowlanych, położonych przy ul. Robotniczej 112, na działce nr 9, AM–2, obręb Grabiszyn 52/12/2021/DT 2021-12-10 14:49 2021-12-17 10:00
9. Wykonanie prac w zakresie izolacji przeciwwodnej w piwnicy budynku przy ul. Żwirowej 69 we Wrocławiu (dz. 1, AR_4, Obręb: Jerzmanowo). 49/11/2021/DT 2021-11-17 09:48 2021-12-01 10:00
10. sprzedaż używanego samochodu służbowego Fiat Punto ZZK.WA.231.04.2021 2021-11-15 14:43 2021-11-30 11:00
11. Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, robót polegających na wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej, służącej do odprowadzenia wód opadowych z terenu wnętrza w obrębi ulic: Prusa, Poniatowskiego, Oleśnicka, Żeromskiego 47/11/2021/DT 2021-11-10 13:04 2021-11-24 11:00
12. Wykonanie prac w zakresie izolacji przeciwwodnej w piwnicy budynku przy ul. Żwirowej 69 we Wrocławiu (dz. 1, AR_4, Obręb: Jerzmanowo). 44/09/2021/DT 2021-11-02 10:42 2021-11-09 10:00
13. sprzedaż używanego samochodu służbowego Mecedesa Benz Viano ZZK.WA.231.03.2021 2021-10-21 14:32 2021-11-05 11:00
14. Budowę fundamentu i montaż przeniesionego pomnika „60-lecia lotnictwa we Wrocławiu” (obecnie stojącego przy ulicy Bulwar Ikara. Docelowa lokalizacja zieleniec na placu miejskim pomiędzy ulicami Lotniczą i Szybowcową dz. nr 10/21 AM-3 obręb Gądów Mały we Wrocławiu na wysokości budynku ul Lotnicza 22). 45/10/2021/DT 2021-10-22 10:57 2021-11-03 10:00
15. Roboty polegajace na montażu konstrukcji metalowej w formie zadaszonej pergoli na działce 41/41 AM-18 obręb Grabiszyn (w kwartale ulic Połoniecka, Tarnobrzeska, Krucza, Mielecka) 38/09/2021/DT 2021-10-26 13:52 2021-11-03 10:00
16. Zaprojektowanie i wykonanie na podtawie sporządzonej dokumentacji projektowej, robót polegajacych na wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej, służącej do odprowadzenia wód opadowych z terenu wnętrza w obrębi ulic: Prusa, Poniatowskiego, Oleśnicka, Żeromskiego 46/10/2021/DT 2021-10-28 08:52 2021-11-02 11:00
17. Budowę fundamentu i montaż przeniesionego pomnika „60-lecia lotnictwa we Wrocławiu” (obecnie stojącego przy ulicy Bulwar Ikara. Docelowa lokalizacja zieleniec na placu miejskim pomiędzy ulicami Lotniczą i Szybowcową dz. nr 10/21 AM-3 obręb Gądów Mały we Wrocławiu na wysokości budynku ul Lotnicza 22). 39/09/2021/DT 2021-09-30 13:19 2021-10-15 10:00
18. Usługę pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie czynności Nadzoru Inwestorskiego 42/09/2021/DT 2021-09-24 12:29 2021-10-12 10:00
19. Wykonanie okresowej obsługi, konserwacji, przeglądów urządzeń i instalacji oraz usuwanie awarii powstałych w kotłowniach zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego 40/09/2021 2021-09-24 11:07 2021-10-01 08:00
20. Wykonanie okresowej obsługi, konserwacji, przeglądów urządzeń i instalacji oraz usuwanie awarii powstałych w węzłach cieplnych zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego 41/09/2021 2021-09-24 11:16 2021-10-01 08:00
21. sprzedaż używanego samochodu służbowego Mecedesa Benz Viano ZZK.WA.231.02.2021 2021-09-16 12:44 2021-09-30 11:00
22. sprzedaż używanego samochodu służbowego Fiat Punto ZZK.WA.231.01.2021 2021-09-16 11:56 2021-09-30 11:00
23. Wykonanie usługi zwiazanej z okresowymi przeglądami konserwacyjnymi oraz utrzymaniem sieci trakcyjnej i urządzeń z nią związanych na terenie byłej zajezdni tramwajowej nr 5 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu 37/08/2021/DT 2021-09-01 09:51 2021-09-06 14:00
24. Wykonanie prac polegającyhc na montazu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody uzytkowje zasilanej z kotła dwufunkcyjnego na paliwo gazowe w lokalu przy ul. Kolbuszowskiej 2/6 26/08/2021/DT 2021-08-23 11:03 2021-08-30 11:00
25. Wykonanie usługi zwiazanej z okresowymi przeglądami konserwacyjnymi oraz utrzymaniem sieci trakcyjnej i urządzeń z nią związanych na terenie byłej zajezdni tramwajowej nr 5 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu 27/08/2021/DT 2021-08-18 13:32 2021-08-25 12:00
26. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbiórek gminnych obiektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórki w Wydziale Architektury i Budownictwa UM Wrocławia 29/08/2021/DT 2021-08-19 14:14 2021-08-25 10:00
27. Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania wnętrza podwórzowego /placu zabaw dla dzieci/ we Wrocławiu 23/07/2021/DT 2021-07-28 14:47 2021-08-20 10:00
28. Wykonania izolacji cieplnej lukarn budynku mieszkalnego przy ul. Ignuta 127 we Wrocławiu 19/06/21/DT 2021-06-24 14:38 2021-07-23 10:00
29. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych dla budynku mieszkalnego przy ulicy Łukasińskiego 3 we Wrocławiu 18/06/2021/DT 2021-06-24 10:18 2021-07-19 10:00
30. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i zamontowanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla ośmiu budynków (przy ul. Pereca 11a, ul. Pereca 13, ul. Niemcewicza 34, ul. Rydygiera 43, ul. Ptasiej 11, ul. Ptasiej 14, ul. Ptasiej 25, Barlickiego 7) objętych projektami unijnymi pn. „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy 17/06/2021/DT 2021-06-28 14:17 2021-07-07 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne