Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Okresowa kontrola obiektu budowlanego, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach należących do gminy Wrocław. 2021-04-13 08:18 2021-04-20 10:00
2. Wykonanie usługi w zakresie napraw i konserwacji pojemników metalowych- konserwacja i usuwanie dewastacji skrzynek pocztowych. 2021-04-09 14:25 2021-04-16 10:00
3. Okresowa kontrola stanu technicznego placów zabaw, w tym urządzeń zabawowych 2021-03-19 13:55 2021-03-25 10:00
4. Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2. 2021-03-19 13:12 2021-03-25 10:00
5. Wykonywanie okresowej obsługi, przeglądów konserwacyjnych, usuwanie awarii(naprawy), koniecznych modernizacji oraz wykonanie resursów: dziwgów odobowych oraz platform dla niepełnosprawnych zamontowanych w budynkach zarządzanych przez ZZK 2021-02-10 12:59 2021-02-17 14:00
6. Opracowania koncepcji wraz z elementami projektu budowlanego, zagospodarowania terenu dla podwórka w obrębie ulic: : Uniwersytecka, Kuźnicza, Plac Uniwersytecki, Szewska (działki numer, nr 18/21, nr 19/1 AM-26 obręb Stare Miasto) 2021-01-18 10:55 2021-01-28 10:00
7. Usługa opracowania koncepcji wraz z elementami projektu budowlanego, zagospodarowania terenu dla podwórka w obrębie ulic: : Uniwersytecka, Kuźnicza, Plac Uniwersytecki, Szewska (działki numer, nr 18/21, nr 19/1 AM-26 obręb Stare Miasto) 2021-01-18 10:51 2021-01-28 10:00
8. Wykonanie zasilania energetycznego dla budynku mieszklanego wileorodzinnego przy ul. Rubczaka 25 we Wrocławiu 2020-12-18 14:39 2020-12-23 10:00
9. Remont oświetlenia wnętrza miedzyblokowego ograniczonego ulicami : Szczęśliwą, Jemiołową, Zaporoską, Skwierzyńską we Wrocławiu (działka nr 37/3 i 37/5, AM-13, Obręb Grabiszyn) 2020-12-14 14:31 2020-12-18 10:00
10. 084/12/2020 likwidacji szamb i rozbiórki zewnętrznych toalet znajdujących się na działkach gminnych przy ul. Stabłowickiej 13, 37, 43, 121 2020-12-07 10:09 2020-12-14 11:00
11. 079/11/2020 Prace budowlane związane z montażem budek dla jerzyków za zewnętrznych ścianach tylnych w izolacji cieplenej budynków mieszkalnych 2020-11-27 10:05 2020-12-04 10:00
12. 80/11/2020 Wymiana kotłów gazowych ciepłej wody użytkowej kotłowni przy ul. Maślickiej 8, 8b i 10 we Wrocławiu oraz wymiana cieczowych pomp obiegowych c.o. budynków przy ul. Maślickiej 8, 8c, 8d, 10b i Górniczej 66 we Wrocławiu; 2020-11-17 10:41 2020-11-23 08:00
13. 078/11/2020 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbiórek gminnych obiektów budowlanych wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ustaleniami wykonawczymi (zabezpieczenia, odłączenia i unieczynnienia podłączonych do obiektów instalacji, 2020-11-13 14:00 2020-11-20 10:00
14. zakup dostawa wraz z wniesieniem wybranego sprzętu AGD 2020-11-16 14:22 2020-11-19 13:00
15. 77/11/2020 Wykonywanie usług związanych z okresowymi przeglądami konserwacyjnymi, usuwaniem awarii (naprawami) urządzeń przepompowni, znajdujących się przy budynku mieszkalnym przy ul. Żwirowej 71 we Wrocławiu. 2020-11-10 08:27 2020-11-17 12:00
16. Przeprowadzenie likwidacji bezodpływowego zbiornika przepompowni ścieków bytowych przy ul. Pilczyckiej 203 we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej i przepięciem instalacji wewnętrznej. 2020-10-15 12:57 2020-10-26 11:00
17. zakup i dostawa kalendarzy na 2021 rok 2020-10-15 08:48 2020-10-20 11:00
18. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz fizycznej przebudowy istniejącej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 6 znajdującym się w budynku wspólnotowym przy ul. Kolbuszowskiej 2 we Wrocławiu, wraz z budową instalacji centralnego 2020-10-08 15:24 2020-10-16 11:00
19. Przeprowadzenie likwidacji bezodpływowego zbiornika przepompowni ścieków bytowych przy ul. Pilczyckiej 203 we Wrocławiuwraz z przebudową istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej 2020-10-07 10:16 2020-10-12 11:00
20. Opracowanie dokumentacji projektowej organizacji ruchu docelowego (strefy zamieszkania i/lub strefy ruchu) dla terenów gminnych wnętrz podwórzowych, z podziałem na 4 lokalizacje wraz z uzyskaniem opinii ZDiUM i zatwierdzenia oznakowania organizacji 2020-10-01 10:23 2020-10-08 14:00
21. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz fizycznej przebudowy istniejącej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 6 znajdującym się w budynku wspólnotowym przy ul. Kolbuszowskiej 2 we Wrocławiu, wraz z budową instalacji centralnego 2020-09-29 13:49 2020-10-06 11:00
22. Wykonanie dokumentacji projektowej na: wykonanie wentylacji hybrydowej oraz wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej 2020-09-29 14:16 2020-10-05 12:00
23. Obsługa urządzeń przepompowni ścieków, znajdującej się przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu w zakresie: przeglądów konserwacyjnych, napraw i usuwania awarii zestawu pompowego typ ZHUSV 7.4.2/KT. 2020-09-25 14:19 2020-10-02 10:00
24. Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków usługowych będących własnością Gminy Wrocław, położonych przy ul. Nasturcjowej 1 i 25. 2020-09-18 08:00 2020-09-30 11:00
25. Wykonanie opracowania inwentaryzacji wielobranżowej budynków mieszkalnych położonych we Wrocławiu. 2020-09-22 08:51 2020-09-30 10:00
26. Roboty budowlane w zakresie naprawy neonów wraz z układem zasilania oraz zabezpieczeniem w „antyptaki” znajdujących się w przestrzeni podwórka przy ul. Ruskiej 46a „Pasaż Neonów” oraz neonu kiosku przy pl. Nankiera 14 we Wrocławiu. 2020-09-21 12:52 2020-09-28 10:00
27. 60/09/2020 Wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych napraw i usuwania awarii zestawu hydroforowego typ ZHUSV 7.4.2/KT, znajdującej się przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu,. 2020-09-11 13:00 2020-09-18 10:00
28. 57/09/2020 Roboty remontowe polegające na naprawie ogrodzenia wzdłuż budynku mieszkalnego przy ul. Wandy 14-16 we Wrocławiu. 2020-09-01 13:15 2020-09-14 10:00
29. 55/08/2020 Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków usługowych będących własnością Gminy Wrocław, położonych przy ul. Nasturcjowej 1 i 25. 2020-09-02 07:08 2020-09-11 10:00
30. Okresowa kontrola obiektów budowlanych polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach nalezących do gminy Wrocław 2020-09-04 13:45 2020-09-11 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne